РЕМОНТ НА ДВИГАТЕЛИ

Двигателят е основен съвкупен елемент от автомобилното превозно средство. Сбор от механични и електрически части. Той е движещата сила и е с ключово значение за нормалното функциониране на превозното средство. Сложността му на изпълнение  изисква компетентност и умения  от ремонтиращия. Отстраняването на повредите в двигателя се извършват със смяна на части. На пръв поглед изглежда лесно, всъщност обаче не е така, тъй като той е сложна система от свързвани елементи. Заменянето на неработеща, с нова част изисква опитност и време. Повредите в двигателя са част от т.н. тежки ремонти и компромиси в качеството не бива да бъдат допускани в никакъв случай.

РАБОТА С КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И НАВРЕМЕННО ОБСЛУЖВАНЕ!