РЕМОНТ НА ХОДОВА ЧАСТ

Ходовата част при автомобилните превозни средства е съставена основно от механично свързани елементи, с голяма товароносимост. Изправността им е от жизнено важно значение за живота и здравето на пътниците  и на всички останали. Компромиси в ремонтите по тази система не бива да бъдат допускани, тъй като тя е носеща тежестта на превозното средство и пътниците в него,  и пряко изпълнява придвижването им на пътя. Ненавременното или некачествено ремонтиране на ходовата част, е предпоставка за инциденти с фатален край, независимо от скоростта на придвижване. Съветваме всички наши клиенти, да не пренебрегват на пръв поглед „дребните неща“ в похлопване и други, тъй като това са показатели за нужда от преглед и ремонт на ходовата система.

РАБОТА С КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И НАВРЕМЕННО ОБСЛУЖВАНЕ!